Největší morální výzva naší doby? To je to, jak si myslíme o samotné morálce

Bylo by snadné vyvodit závěr, že dnešní svět je ve mravním deficitu. Že pokud by byli lidé více motivováni chovat se eticky, kdyby jen učinili morálku prominentnější v jejich myšlení, pak by svět byl lepší místo.

Ale když nastane jedna největší morální výzva naší doby, tvrdím, že na světě není nedostatek morálky; tam je příliš mnoho.

Ve skutečnosti si myslím, že největší morální výzvou naší doby je naše chybné pojetí morálky samo. Způsob, jakým mluvíme a mluvíme o morálce, potlačuje naši schopnost angažovat se s jinými názory, než je naše vlastní, ztěžuje zvládnutí rozmanitosti a neshody a má tendenci nás zablokovat do myšlenek, které vytvářejí více příkladů utrpení a nepokojů, než vyřeší .

Správně, špatně, černě, bílá

Vražda je špatná. Není to jen otázka subjektivní osobní preference, je to objektivní skutečnost. To znamená, že pokud je to pravda pro mě, pak je to pravda pro vás i pro všechny ostatní. A pokud někdo tvrdí, že vražda je v pořádku, pak se mýlí.

To je způsob, jakým mnozí z nás mají tendenci myslet a mluvit o mnoha morálních otázkách, ne jen o vraždě. Odkazujeme na morální fakta. A dokazujeme, že náš morální postoj je správný tím, že apelujeme na tyto skutečnosti.

Někteří z nás ospravedlňují tyto skutečnosti tím, že apelují na přikázání, která nám byla doručena některá božská bytost. Jiní to ospravedlňují tím, že apelují na přirozená práva nebo základní fakta o lidské přirozenosti, jako je to, že utrpení je skutečně špatné, a proto bychom mu měli zabránit všude tam, kde je to možné.

Mnoho z nás vidí morálku jako vědu, kde se můžeme naučit nové morální fakty o světě, jako když jsme zjistili, že otroctví je špatné nebo že ženy by měly mít stejná práva jako muži, a aktualizovali jsme tak naše morální postoje.

Tři problémy

Domnívám se, že existují tři velké problémy s tímto rozumným pohledem na morálku.

Za prvé: je to špatné.

Nejsem přesvědčen, že existuje nějaký objektivní zdroj morálky. Strávil jsem spoustu času hledat jednoho, ale ještě jsem našel něco, co není hluboce přesvědčivé.

Dokonce i když věříte, že existuje božský morální zdroj, který může diktovat absolutní právo ze špatného, ​​je stále na nás jen obyčejní smrtelníci, aby našli správný výklad své vůle. A historie ukázala, že neshody nad rivalovými interpretacemi božské dobroty mohou způsobit nevýslovné utrpení a dodnes to dělají, když se dogmatičtí pokoušejí prosadit svou verzi morálky na neochotu.

Druhým problémem je, že myšlenka, že existuje jedna pravá morálka, je v zásadě v rozporu s obrovskou mírou morální rozmanitosti, kterou vidíme po celém světě. Existuje například široká neshoda ohledně toho, zda by stát měl být schopen spáchat zločince, ať již mají smrtelně nemocní lidi právo zemřít, a jak může být sexualita vyjádřena a vykonávána v soukromí a veřejnosti.

Pokud si myslíte, že morálka je věc objektivní pravdy, pak tato rozmanitost znamená, že většina (ne-li všichni) lidé na celém světě prostě prostě špatně o svých nejhlubších morálních přesvědčeních. Pokud tomu tak je, pak mluví špatně o naší kolektivní schopnosti pochopit, co je morálka vůbec.

Třetím problémem je, že tento pohled na morálku nás vede k myšlení v černobílém pojetí. Řídí morální diskusi k prokázání nesprávnosti ostatních lidí nebo k ohrožení morálních názorů. Je to mnohem těžší, ne-li nemožné, aby lidé brali vážně morální hledisko a angažovali se v etickém vyjednávání nebo kompromisu.

To je jeden z hlavních důvodů, proč sociální média, nemluvě o stolním stolem, diskurzu, jsou právě teď v tak hrozném stavu. Ti, kteří na jedné straně jednoduše odpisují své oponenty jako morálně zvrácené, zastaví jakoukoli možnost pozitivní angažovanosti nebo dvoustranné spolupráce.

Morální reforma

Abychom reagovali na největší morální výzvu naší doby, musíme vážně přehodnotit morálku sama.

Nejlepší způsob, jak přemýšlet o morálce, je jako kulturní nástroj, který my, lidé vynalezli, abychom nám pomohli žít a pracovat společně v sociálních situacích. Koneckonců, každý z nás má naše zájmy, které chceme vykonávat. Oni se liší od jednotlivce k jednotlivci, ale obecně obsahují věci, jako je schopnost zajistit sebe a naše blízké, vyhýbat se utrpení a utrpení a usilovat o příjemné a naplňující zážitky.

Nejlepším způsobem, jak tyto zájmy uspokojit, je žít společensky, spolupracovat a spolupracovat s ostatními. Ale často naše zájmy nebo prostředky uspokojení je v rozporu s ostatními. A tento konflikt může být pro každého špatný.

Takže morálka je soubor pravidel, jichž žijeme, které usilují o snížení škod a pomáhají nám efektivně žít spolu. Zjistili jsme to nejenom. To nám nebylo předáno shora. Museli jsme na to přijít.

Samozřejmě, že jsme v těchto termínech nepřemýšleli o morálce, a tak jsme ospravedlňují to mnoha způsoby, často tím, že apelujeme na náboženství nebo tradici. Ale nedokončili jsme naše myšlení o morálce, abychom jej vyčistili ze zavazadel, který přicházel s náboženstvím a pevnou kulturní shodou minulosti.

Nyní víme, že existuje mnoho způsobů, jak usilovat o plnění života a pravidla, která propagují jednu verzi, mohou být v rozporu s jinými způsoby. Takže morální pravidla, která povzbuzují silné komunální vazby, mohou například být v rozporu s pravidly, která lidem umožňují zvolit si vlastní životní cestu.

Také problémy, které se morálka snaží řešit, se liší od místa na místo. Lidé, kteří žijí v malé komunitě v oblasti s omezeným přírodním bohatstvím, jako je arktická tundra, mají různé problémy vyřešit než lidé žijící v moderní metropoli, jako je Sydney nebo Melbourne, obklopeni hojností. Použijeme-li morálku prvního na druhé prostředí, můžeme spíše konflikt než vyřešit.

To vše znamená, že morálka by neměla být o “dokazování” vašeho názoru a více o toleranci a vyjednávání. Musíme se naučit pochopit, že různí lidé – a různé komunity a kultury – mají odlišné představy o dobrém životě. A musíme si uvědomit, že problémy společenského života a jejich řešení neplatí stejně dobře ve všech komunitách.

To také znamená, že se musíme naučit stát se méně morálně dogmatickým a morálně přizpůsobivějším. Především musíme upustit od myšlenky, že morálka se týká objektivních skutečností, které platí pro všechny lidi za všech okolností.

To neznamená, že morálka se stává formou relativismu “něco jde”. Existují způsoby, jak posoudit užitečnost určité morální normy, konkrétně: pomáhá skutečně pomoci při řešení problémů společenského života pro lidi, kteří je používají? Mnoho z nich ne, tak si zaslouží být zpochybňováno nebo reformováno.

Ve stále více propojeném, různorodém a multikulturním světě je důležitější než kdy jindy, že reformujeme způsob, jakým myslíme a mluvíme o samotné morálce. Pokud nevíme, bez ohledu na to, jakou další morální výzvu si myslíte, že čelíme, bude jen těžší vyřešit.